جستجو کردن
جستجو کردن
Close this search box.

درباره ما (About us)

we are group of experts in the area of stones and quarries,extraction,production,processing and exporting and besides that,we’ve got lots of business partners in Europe and Asia that made an easy communication with the customers for us.

”Izadi stone” company is well known because of being trustworthy,available and providing custom-made products.

”Izadi stone” company can supply the stones that are chosen with a very high precision,with different colors and highly qualified for interior and exterior purposes with suitable sizes by the customer’s request,as the best source of structural stone’s production.

صنایع سنگ izadi stone، با هدف افزایش کمیت و کیفیت محصولات داخلی، فعالیت های خود را در زمینه ،تولید، فروش و صادرات انواع سنگ های ساختمانی آغاز کرد.
خدمات مشتری یکی از برنامه های اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس، تمام تلاش های ما برای جلب رضایت مشتری و تجربه خرید خوب در ذهن مشتریان عزیز است.

درباره ما (About us)

we are group of experts in the area of stones and quarries,extraction,production,processing and exporting and besides that,we’ve got lots of business partners in Europe and Asia that made an easy communication with the customers for us.

”Izadi stone” company is well known because of being trustworthy,available and providing custom-made products.

”Izadi stone” company can supply the stones that are chosen with a very high precision,with different colors and highly qualified for interior and exterior purposes with suitable sizes by the customer’s request,as the best source of structural stone’s production.

صنایع سنگ izadi stone، با هدف افزایش کمیت و کیفیت محصولات داخلی، فعالیت های خود را در زمینه ،تولید، فروش و صادرات انواع سنگ های ساختمانی آغاز کرد.
خدمات مشتری یکی از برنامه های اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس، تمام تلاش های ما برای جلب رضایت مشتری و تجربه خرید خوب در ذهن مشتریان عزیز است.